Fotogalleriet med bilder på Duvkullans SideCar är uppdaterat med många nya actionbilder där han bl.a. hoppar över ett dike med en markeringsdummy i munnen. De nya bilderna finns dels på den länkade sidan och dels på nästa sida i fotogalleriet med Duvkullans SideCar.