Vattendirigering

Vattendirigering är kanske det allra svåraste momentet. Se till att alla tecken är väl befästa på land och att landdirigeringen fungerar väl innan. Gör gärna den första vattendirigeringen när hunden inte hittar en markerad apport, visserligen lägger man sig i hundens arbete men man är säker på att den finns en apport i området som hunden letar i. Blås, ge tecknet, eventuellt förstärkt genom att man förflyttar sig längs stranden mot apporten. Gör dock inte denna övning i ett redan hopplöst läge.

Längre ut kan tränas genom att skicka hunden på en lång markering på öppet vatten, låt hunden komma halvvägs, blås stoppsignal och ge tecknet för längre ut, detta stärker hundens förtroende för dina kommando. Denna övning är bara för att introducera längre ut på vatten.

Om hunden kommer ur kurs kan det var svårt att få hundens uppmärksamhet, utnyttja då naturliga avbrott, t.ex. om hunden fått för sig att ett näckrosbladet är apporten och konstaterar att så inte är fallet, i detta ögonblick är hunden lätt att påverka då den verkar vara tom på egna initiativ just då. Vid grova avvikelse försök hindra med ett bestämt neej. När den oerfarna hunden håller rätt kurs kan man då och då understödja den med t.ex. bra så, bra så.

Det är svårt att handgripligt korrigera en vattendirigering, men följande övning kan vara bra. Skicka hunden på en dold apport i en vassrugge, då den är på väg dit kastar man en sten utanför eller bredvid vassruggen, försöker hunden simma mot nedslaget hindrar man den och dirigerar den mot vassruggen, skulle hunden inte lyda finner den ändå inget och det blir en nyttig lektion, sänd då om hunden mot vassruggen. När hunden tagit apporten i vassruggen och är på väg in kastar man ut en apport till stenens nedslagsplats dit man sedan dirigerar hunden.

« Variera markeringarna Vattensök »
Till toppen